Услуги

Контего обезбедува напредно архивирање и управување со деловната документација кое им овозможува на клиентите заштеда на време и простор, ги намалува трошоците и ја зголемува ефикасноста во контролирана и целосно безбедна околина.
Нашиот сеопфатен пакет на услуги за управување со документи и информации вклучува: