Скенирање и дигитализација

Доколку имате потреба од брз и безбеден пристап до вашите документи, нашата мисија е да го направиме процесот на дигитализација поедноставен.
Скенираните документи можат да бидат со различни димензии: стандардни А5, А4, А3 и големи А1, А0. Како и во различни излезни формати: PDF, TIFF, JPG, BMP
Услугите за планирано скенирање или скенирање на барање овозможуваат целосна контрола на вашите документи.
Начини на Дигитализацијата:
Download Documents

Скенирање по потреба

Услуга за скенирање по потреба се користи како брза и лесна алтернатива за испорака на физички документи. Оваа опција овозможува селективно скенирање само на оние документи кои ви се потребни во дадениот момент.

Transport

Планирано скенирање

Услугата за планирано скенирање ви овозможува редовно скенирање по однапред дефиниран план која најмногу одговара на вашите бизнис барања. Оваа опција се користи доколку е потребно целосна дигитализација на деловната документација при што скенирњето на документи може да се врши квартално, месечно, неделно, дури и дневно, во зависност од потребите на клиентите.

Evident and barcoding

Скенирање на самото место (ON-SITE)

Процесот на дигитализација се врши во просториите на клиентот. Идеален процес за клиенти кои континуирано ги користат своите документи. Во овој случај, Контего обезбедува неопходен хардвер и персонал за брзо и прифатливо креирање на електронска архива.

Предности од скенирање и дигитализација на документите


Брзо и напредно пребарување на документи

Заштита на податоците и при катастрофални настани

Контрлиран кориснички пристап

Намалување на трошоците за управување со документи

Безбедно онлајн чување и пребарување на документи

Подобрување на оперативната ефикасност

Заштеда на време и трошоци при размена на информации