Е-архива

Услугата е-архива ви нуди брз и едноставен пристап до сите ваши документи, во реално време и според постоечките прописи. Работата со е-документи е исклучително брза, без чекање на документи од друга локација како и заштита од изгубени документи/податоци. Нашиот Клауд лиценциран софтвер им овозможува на клиентите онлајн пристап до сите свои физички и електронски податоци 24/7. Решението за управување со документи нуди сигурен, безбеден и флексибилен пристап до информациите за повеќе корисници од која било локација, користејќи веб-пристап до нашиот софтвер додека пак специјалната енкриптирана заштита ги штити податоците.
Вработените можат безбедно да пристапат и управуваат со документи во реално време од било која локација со што повеќекратно се зголемува продуктивноста.

Софтвеското решение ви овозможува


Безбеден и сигурен пристап до архивата

Различни нивоа и привилегии за пристап до документите

Евиденција на архивираните документи и податоци

Евиденција за тоа кој, кога и што прегледувал во вашата е-архива

Брзо и едноставно пребарување на документи

Достава на барања за испорака на документи

Заштеда на време и трошоци

Конртола врз пристап до документите и податоците